NOVINKY


 

Již od začátku března pracují přední čeští kynologové a další odborníci
na metodě, jak pomocí psího čichu detekovat osoby nakažené koronavirem
SARS-CoV-2.

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic,...