Červený kříž dále pomáhá

03.04.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 2. IV. 2020:   KORONAVIRUS V ČESKU: ČERVENÝ KŘÍŽ DÁLE POMÁHÁ 

Pokračujeme v pomoci při omezování šíření nového koronaviru a pomoci těm, kterých se současná situace nepříznivě dotýká. 

Na ústřední úrovni je to edukace a zdravotní osvěta - pravidelně doplňujeme obsah on-line kampaně na portále zvladnemeto.cervenykriz.eu - rady a doporučení, jak chránit druhé i sebe / osvětové letáky /, ověřené informace o prevenci nákazy Covid-19 - aktivně šíříme na webu a sociálních sítích /, Modrý kód a ČČK proti koronaviru - osvětové videospoty vzniklé ve spolupráci s TV Prima (jak se chovat, jak si správně mýt ruce, proč nosit roušku) / spolupráce s IZS / boxy s humanitární pomocí na hranicích s Rakouskem a SRN / přijímání darů od sponzorů - společností i jednotlivců (všem moc děkujeme!) / poskytování informací - nejen na webu... třídící stanoviště ČČK - nemocnice v Ústí n. Labem.  

Na místní úrovni vycházíme z potřeb a požadavků - věnujeme se spolupráci se zástupci obcí, měst a krajů / zapojení pečovatelské služby a dobrovolníků / dovoz potravin a nákupy - zejména seniorům / registrace a výcvik dobrovolníků / koordinace dobrovolnické pomoci / psychosociální pomoc / pomoc zdravotnickým zařízením - např. při třídění a informování příchozích / linky psychosociální pomoci / informační linky / vyzvedávání léků / distribuce desinfekce / pomoc s distribucí pomoci úřadům či složkám IZS / doučování dětí na dálku / výroba, sběr a distribuce roušek jednotlivcům i institucím... 

Další informace o průběhu pomoci budou zveřejňovány na našich stránkách. Naši pomoc financujeme z prostředků Fondu humanity ČČK a darů sponzorů. Veřejnou finanční sbírku nezaměřujeme primárně na jednotlivé lidi, mnohdy postižené současnou situací, kterým naopak chceme pomoci, ale vítáme dary a příspěvky společností, institucí a dalších subjektů - lze je zasílat na sbírkový účet ČČK: 333999/2700, v.s. 2003 

Všem, kteří nás podpořili nebo podpoří, děkujeme! 

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK 

Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK