Dog for Doc: Psím čenichem proti pandemii

22.04.2020

Již od začátku března pracují přední čeští kynologové a další odborníci
na metodě, jak pomocí psího čichu detekovat osoby nakažené koronavirem
SARS-CoV-2.

Dog for Dog (DfD) je název projektu, který již několik týdnů běží v České republice. Jeho cílem je zjistit možnosti využití schopností psího čichu pro efektivnější a rychlejší testování většího počtu lidí na přítomnost onemocnění COVID 19. Výzkumný úkol nese odborný titul "Olfaktorická detekce signatury lidského odorantu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů".
Tento multidisciplinární výzkum iniciovali kynologové z organizace Search and Rescue Czech Republic z.s. (dále SAR CZ), která se mimo jiné zabývá speciálním výcvikem psů. Na projektu spolupracují i odborníci z pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce, Centrum pro výzkum chování psů ČZU, IT odborníci, dále specialisté z mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Partnerem je také Český červený kříž.Základní idea využití psů pro detekci COVID 19 pozitivních pacientů vychází z předpokladu, že onemocnění změní aktivní pachovou signaturu člověka podobně jako jiná onemocnění (TBC, malárie, nádorové onemocnění apod.). Pokud se tato teze potvrdí a odborníci dokážou sestavit bezpečnou metodiku k výcviku psů do praxe, ti by pak mohli být využíváni k preventivním kontrolám ve frekventovaných veřejných prostorách (zdravotnická zařízení, letiště, nádraží), stejně jako třeba k ochraně personálu strategických provozů a podniků. Pokud se princip potvrdí, bylo by ideální využívat psy k detekci bezpříznakových pacientů i předmětů, které byly kontaminovány pachem z nemocného člověka. Pravděpodobně by bylo možné tuto metodiku použít i v případě dalších podobných nákaz v budoucnu.

V minulém týdnu byla ukončena příprava metodiky výzkumu, započal odběr materiálu od infikovaných pacientů a v těchto dnech jsou dokončovány i nezbytné administrativní úkony, včetně těch, které mají za úkol zajistit bezpečnost psů, kteří podstoupí testovací výcvik. Ostatně bezpečnost všech, tedy dvou- i čtyřnohého výzkumného personálu, je jednou ze zásadních metodických priorit. Jakmile výzkum přejde do stadia realizace, první výsledky bude možné očekávat zhruba po deseti týdnech.


Vedoucím projektu je Gustav Hotový, který donedávna působil jako lektor služební kynologie Ministerstva vnitra, a byl tedy mimo jiné šéfem tuzemských kynologických záchranářů. Nyní stojí v čele organizace SAR CZ. Gustav Hotový upozorňuje, že práce na projektu má svá bezpečnostní specifika, včetně toho, že ti, kdo budou pracovat se psy, musí již nyní dodržovat karanténu a procházejí pravidelnou kontrolou a testováním. Je to tedy komplikované a náročné na čas, ochranné pomůcky a prostředky. V běžné situaci by tato práce trvala mnoho měsíců nebo i let. "Vše urychlíme tím, že budeme pracovat v uzavřeném prostředí na směny a nepřetržitě," vysvětlil vedoucí projektu DfD. "Dá se to zvládnout, jsme zvyklí takto intenzivně pracovat, jen nikdo z našeho týmu nesmí udělat chybu," dodal Gustav Hotový.


V současné době probíhá podobné výzkumné úsilí zaměřené na užití psů při detekci SARS-CoV-2v několika dalších zemích světa, nejčastěji jsou zmiňovány Velká Británie, Izrael, USA a Spojené arabské emiráty.


Celá dosavadní práce na výzkumu dosud probíhala a probíhá bez financování od třetích stran a tedy pouze z prostředků SAR CZ a s pomocí, materiálem a personálem výše jmenovaných zúčastněných institucí.