Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

19.03.2020

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.

Český červený kříž je zapojen na základě požadavků ústředních orgánů a potřeb v místě působení oblastních spolků.

Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce onemocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s "infekčním nábojem" velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.

Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob.

U všech osob v populaci pak zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny - tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 2 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.

Nos a ústa bychom si měli na veřejnosti krýt třeba i improvizovaně textilií nebo ochranou pomůckou. Vyvarujme se také doteků rukou obličeje.

Součástí naší kampaně je portál Zvládneme to společně: zvladnemeto.cervenykriz.eu. Shrnuje odborně prověřené stručné informace, které naši dobrovolníci aktivně šíří v prostředí sociálních sítí. Informace, které neznáme, totiž nemohou pomoci... Navštivte jej!