KURZY PRVNÍ POMOCI

Kurzy první pomoci pro firmy - zajišťujeme povinné školení zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci, rozšiřovací a opakovací kurzy pro zaměstnance i pro management firem v rozsahu dle Vašich požadavků. 

Zpracujeme nabídku na míru přímo pro Vás, napište, zavolejte.

Kurzy první pomoci pro složky IZS - specializované kurzy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, strážníky městských a obecních policií, Vězeňskou službu, Celní správu, Policii ČR a další. 

Zkušení lektoři se zkušeností z práce jednotlivých složek připraví kurz na míru dle zaměření výcviku.

Kurzy první pomoci pro učitele- kurzy se zaměřením na rizika ve školním prostředí a děti.

Kurzy pro veřejnost a další zájemce- připravíme kurzy na míru pro jakékoli požadavky.

Kurz první pomoci "STRÁŽNÍK"-  zvýšení kvalifikace strážníků městských/obecních policií  s možností zařazení do vyšší platové třídy

Český červený kříž Olomouc

je akreditovaným školitelem  -evropská akreditace EFAC pro výuku první pomoci | akreditace vzdělávacího zařízení: MŠMT-16771/2014