Kurzy první pomoci 2021 úspěšně ukončeny

12.12.2021

 "Série kurzů první pomoci pro členy a příslušníky složek IZS v Olomouckém kraji, pracovníky veřejné správy a veřejnost" v roce 2021

I v roce 2021 podpořil Olomoucký kraj pořádání kurzů první pomoci.  Příspěvek byl použit k realizaci interaktivních ("zážitkových") školení první pomoci pro příslušníky složek IZS, pracovníky veřejné správy a veřejnost v Olomouckém kraji.

 • nabídka směřovala především na všechny sbory dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, MP Olomouc, veřejnost).
 • Byl nabídnut jednotný typ kurzů - v rozsahu 3-5 hodin, s možností úpravy podle požadavku odběratele - prodloužení nebo mírné zkrácení. Z důvodu epidemiologické situace byla redukována praktická část, zcela vynechána byla podle pokynů ministerstva zdravotnictví  výuka umělého dýchání.
 • Obsah kurzu:
 • Organizace systému zdravotnické záchranné služby, záchranný řetězec
 • Kvalifikované tísňové volání
 • Bezpečnost při poskytování první pomoci
 • Základní život zachraňující úkony
 • Využití AED v praxi
 • Nejčastější interní stavy
 • uskutečnilo se 23 interaktivních školení

Celkem bylo proškoleno:

114 členů Sborů dobrovolných hasičů

71 osob ostatních složek IZS, veřejné správy,

147 osob veřejnost

Celkem 332 osob

 • v rámci dotace Olomouckého kraje byly pořízeny výukové pomůcky - dataprojektor jako náhrada za opotřebený. Dále byly hrazeny výdaje na pohonné hmoty na zajištění kurzů a částečné náklady na lektory.

Děkujeme Olomouckému kraji za podporu!